Garnowski Consulting

Executive Search / Headhunting


W wysoko konkurencyjnej, globalnej gospodarce światowej znaczenie kadry zarządzającej przedsiębiorstwem jest kluczowe i decydujące o losach firmy. Jakość zarządzania stanowi o sukcesie lub porażce przedsiębiorstwa. Dlatego proces rekrutacyjny kadry zarządzającej jest zbyt istotny aby pozostawić tu miejsce na wybór przypadkowy.

Garnowski Consulting oferuje wysoce efektywny Executive Search czyli usługę polegającą na profesjonalnym poszukiwaniu i wyborze wg ściśle określonych kryteriów kandydatów do zarządów spółek, dyrektorów i wysokiej klasy specjalistów.

Każdy projekt rekrutacyjny traktujemy indywidualnie. Szczegółowo rozpatrujemy kompetencje i predyspozycje zawodowe kandydatów w kontekście oczekiwań, wymagań i specyfiki stanowiska oraz przedsiębiorstwa


In einer komplexen und hoch kompetitiven globalen Wirtschaft ist die Qualität des Senior Executive Teams eines Unternehmens der kritische und entscheidende Erfolgsfaktor. Er ist der Schlüsselfaktor, der über den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens entscheidet. Das Rekrutment von Top Führungskräften ist zu wichtig, um sich auf den Zufall zu verlassen

Garnowski Consulting bietet  Ihnen erfolgreiches Executive Search, das heißt die professionelle Suche und die gezielte Auswahl und fundierte Bewertung von Geschäftsführern, Führungskräften und Professionals.

Für uns ist jedes Suchprojekt einzigartig. Individuell bringen wir die fachlichen Schwerpunkte und persönlichen Kompetenz- und Potenzialprofile der Kandidaten in Passung mit den unternehmensspezifischen Anforderungen Ihrer Position.