Garnowski Consulting

Wprowadzenie na rynek zagraniczny


Wskutek rosnącego znaczenia globalizacji rynków wzrastają silnie wymagania wobec przedsiębiorstw, dążących do utrzymania konkurencyjności oraz wykorzystania pojawiających się nowych szans rozwojowych.


Przy współpracy ze specjalistami z różnych segmentów gospodarki wspieramy firmy z Niemiec, pragnące rozpocząć lub zintensyfikować działalność na terenie Polski. Analogicznie oferujemy swoje usługi firmom polskim których celem jest aktywność gospodarcza na rynku niemieckim.

Poczynając od wyszukiwania odpowiednich partnerów biznesowych, poprzez wsparcie w zakresie sprzedaży aż do założenia i uruchomienia własnej firmy za granicą. Organizujemy także personel niezbędny do funkcjonowania przedsięwzięć naszych klientów.Wypracowujemy dla naszych klientów indywidulane rozwiązania, odpowiadające ściśle ich konkretnym projektom i celom biznesowym.

Gwarantujemy w pełni profesjonalne i zgodne z najwyższymi standardami etycznymi podejście do zagadnień i projektów naszych klientów.


Markteintritt im Ausland

Mit zunehmender Internationalisierung der Märkte wachsen die Anforderungen an den Unternehmen, erfolgreich im Wettbewerb zu bestehen und neue Wachstumschancen zu nutzen.


In Zusammenarbeit mit Fachleuten aus unterschiedlichen Wirtschaftssegmenten unterstützen wir Firmen aus Deutschland, die mit ihrem Know-how den polnischen Markt erobern respektive intensivieren möchten. Analog bieten wir unsere Dienstleistung polnischen Firmen an, die auf dem deutschen Markt aktiv werden möchten.


Beginnend mit der Analyse entsprechender Geschäftspartner, über Unterstützung auf dem Gebiet des Verkaufs bis zur Gründung und Eröffnung des eigenen Unternehmenszweigs im Ausland. Wir vermitteln auch benötigtes Personal für die Geschäftstätigkeit unseres Kunden .Wir erarbeiten Lösungen, die Ihrer individuellen Anliegen und Zielsetzung entsprechen.

Wir garantieren eine professionelle und mit den höchsten ethischen Standards übereinstimmende Herangehensweise an die Probleme und Projekte unserer Kunden.